Les eleccions del passat dia 26 de maig han concretat la representativitat de les forces polítiques de Montgat a l’Ajuntament. Un cop analitzats els resultats de les eleccions, els respectius programes i compromisos ERC i Montgat en Comú Podem hem acordat fer un Pacte de Govern per aquesta legislatura amb els eixos prioritaris següents:

  • EIX COMUNITARI on generarem polítiques de cohesió i inclusió socials, perquè tothom pugui gaudir dels mateixos drets, benestar i qualitat de vida.
  • EIX DE QUALITAT DEMOCRÀTICA. El poble com a espai de democràcia deliberativa i directe, on el diàleg i la transparència són la norma de govern.
  • EIX DE GOVERN DE POBLE cohesionat i sostenible, amb un espai públic accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi.
  • EIX DELS DRETS NACIONALS. Compromís perquè el municipi contribueixi a l’impuls del poble català.

En aquest link trobareu l’acord de Govern.